Likkipankki tonaalisen musiikin yleisimpiin harmonisiin tilanteisiin

Opinnäytteeni tarkoituksena on valmistaa kitaristille likkipankki yleisimpiin tonaalisen musiikin primavistitilanteisiin soolonsoiton näkökulmasta. Likkipankki sanalla tarkoitetaan varastoa erilaisia lyhyitä melodianpätkiä, jotka sopivat tiettyyn sointuun tai harmoniaan. Opinnäytetyössäni likkipankki on jaettu seitsemään pääkategoriaan. Jokainen pääkategoria edustaa yleisimmin tonaalisessa rytmimusiikissa esiintyviä sointutilanteita. Likkipankista on tarkoitus saada omaan soittoon ideoita ja rakennuspalikoita, eikä niinkään kokonaisia melodialinjoja ja/tai sooloja.

Menetelmät

Aloitin likkipankin rakentamisen laatimalla kysymyslomakkeen ja haastattelemalla suomalaisia ammattikitaristeja. Haastattelun tavoitteena oli kartoittaa ammattikitaristien toimintamalleja primavistatilanteissa. Haastatteluista saatujen vastausten perusteella jaoin likit seitsemään pääkategoriaan. Tämän jälkeen aloin säveltää lyhyitä melodianpätkiä, eli likkejä, yleisimpiin harmonisiin tilanteisiin. Tutkin myös mahdollisuutta käyttää johonkin toiseen sointuun ”varattua” likkiä toisenlaisessa harmonisessa tilanteessa, näin ollen rikastaen ja laajentaen harmoniaa.

Tulokset ja johtopäätökset

Yksinkertaisilla palikoilla saa tarvittaessa luotua monipuolista ja hyvää materiaalia.

Likkipankin hyöty oli jonkin verran erilainen, kuin alun perin ajattelin. Aluksi ajattelin kasaavani todella ison ja laajan likkipankin, josta löytyisi likki lähes joka tilanteeseen, mutta työn edetessä ja haastatteluiden pohjalta huomasin työn arvon olevan muualla kuin laajassa pankissa. Mitä enemmän pyörittelin eri asteikoita ja sointuja, sitä enemmän löysin yhtäläisyyksiä eri sointujen välillä ja eri käyttökohteita samoille likeille. Näin ollen yksinkertaisilla palikoilla saa tarvittaessa luotua monipuolista ja hyvää materiaalia. Ilman tätä työtä ja sen mukanaan tuomaa pohdintaa ja ajattelua en olisi välttämättä löytänyt kaikkia yhteneväisyyksiä ja korvaavuuksia joilla saa luotua yksinkertaisista asioista tarvittaessa myös monimutkaisia harmonioita.

Lataa tästä PDF! Kimi Paunonen: Likkipankki tonaalisen musiikin yleisimpiin harmonisiin tilanteisiin

Jos tykkäsit, pistä jakoon: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Kimi Paunonen

Kitaristi ja kamanörtti. Tällä hetkellä toimii freelancemuusikkona mm. Kotkan kaupunginteatterilla.